Перейти до змісту

Налаштування програми

Соната має цілу низку параметрів, які можна налаштувати "під себе" для більшої зручності та ефективності створення, заповнення і відправлення звітів. Вони доступні через пункт головного меню програми: "Меню - Налаштування". Ці параметри є глобальними і впливають на роботу програми для всіх налаштованих профілів на вашому комп'ютері.

Налаштування розділені на сторінки відповідно до їх характеру та приналежності. У наступних підрозділах довідки ці сторінки розглянуті детально.

Загальні налаштування

На цій сторінці розташовані загальні параметри:

 • Використовувати візуальну тему Сонати - визначає, чи буде Соната використовувати власне візуальне оформлення. Якщо не відмічено, то програма буде виглядати, як інші вікна Windows (у деяких випадках це може дещо пришвидшити роботу програми).

 • Видаляти листи назавжди (ІМАР) - Якщо відмічено квитанції з поштових скриньок, які використовують протокол IMAP, будуть видалятися назавжди після прийняття. Якщо не відмічено - квитанції будуть переміщуватися до кошика (видалених).

 • Формат дати у інтерфейсі програми - визначає, у якому форматі буде відображатися дата в різних полях і таблицях інтерфейсу програми.

 • Показувати час біля дати у дужках - визначає, буде час у відповідних полях інтерфейсу програми відокремлюватися від дати дужками чи ні.

 • Не показувати поточний рік - якщо цей параметр встановлено, то поточний рік відображатися у інтерфейсі не буде. Наприклад, замість "1 червня 2015" буде просто "1 червня". На інші роки не розповсюджується.

 • Замість сьогоднішньої дати показувати "сьогодні" - визначає, чи буде сьогоднішня дата замінена на слово "сьогодні".

Використовувати візуальну тему Сонати

Документи

На сторінці "Документи" представлені налаштування, що стосуються заповнення документів, їх перевірки, імпорту тощо.

 • Автоматичний розрахунок полів - визначає, чи будуть дані у звітах розраховуватися самостійно, як тільки ви заповните відповідне поле.

 • Прискорення перевірки документів - якщо цей параметр встановлено, то перевірка великих документів відбуватиметься швидше, але перевірка структури документу відбуватиметься, тільки якщо інших помилок немає.

 • Автоматичний друк за допомогою PDF - якщо цей параметр встановлено, то кнопка друку на панелі інструментів Сонати буде викликати автоматичний друк документа за допомогою програми перегляду PDF. У іншому разі буде викликатися звичайний друк засобами Internet Explorer.

 • Видаляти успішно імпортовані файли документів - визначає, чи будуть видалятися до системного Кошика файли звітів, які були успішно імпортовані до Сонати.

 • Перехід до наступного поля у документах - визначає, за якою кнопкою клавіатури буде відбуватися перехід до наступного поля звіту.

 • Заповнення даних з ПДВ за квартальним підсумком - визначає спосіб оформлення даних з ПДВ за квартал у додатках до декларації. "Розбивати помісячно" - означає, що кожен ІПН буде вказаний у таблиці по одному разу за місяць, у якому він фігурує, тобто максимум три рядка. "Групувати поквартально" - кожен ІПН буде записуватися в один рядок із сумуванням коштів за три місяці.

 • Сортувати накладні у реєстрі ПН за датою виписки - визначає, чи будуть сортуватися за датою накладні при автоматичному формуванні реєстру виданих та отриманих ПН. Це може дещо сповільнити формування реєстру.

 • Розподіляти накладні по типам декларацій - визначає, чи будуть прийматися до уваги тип декларації (загальна, скорочена, спрощена тощо) і друга частина номеру накладної при автоматичному формуванні (консолідації) реєстру ПН, декларації з ПДВ та додатків до неї. Якщо не відмічено, то до будь-якої декларації потрапляють всі накладні за період, незалежно від типу.

 • Автоматично змінювати номер у періоді за потреби - можливість вимкнути автоматичне заповнення номеру у періоді при створенні ПН та РК. (коли формування ПН здійснюється різними бухгалтерами із різних робочих місць, то надається можливість виключення автоматичної нумерації ПН в періоді.

 • Автоматично встановлювати номер для накладних - можливість вимкнути автоматичне заповнення номеру документа при створенні накладних та розрахунків коригування (“Меню – Налаштування – Документи – Автоматично встановлювати номер для накладних”).

 • Нагадувати про незареєстровані накладні - попередження про незареєстровані ПН у списку виданих накладних, строк реєстрації яких добігає кінця; з’являється при відкритті сторінки “Податкові накладні”. Сповіщення можна вимкнути у налаштуваннях програми (“Меню – Налаштування – Документи – Нагадувати про незареєстровані накладні”).

 • Консолідація у звітах з ПДВ - визначає джерело автоматичного формування (консолідації) для декларації з ПДВ та її додатків: з реєстрів виданих та отриманих накладних або з самих податкових накладних, збережених у Сонаті.

Загальні налаштування Сонати

Журнал

На цій сторінки представлені параметри ведення Журналу операцій Сонати та елементи для управління ним.

 • Вести журнал операцій - визначає, чи буде взагалі вестися журнал.

 • Зберігати записи журналу - визначає проміжок часу, протягом якого будуть зберігатися записи у журналі. Більш старіші будуть автоматично видалятися перед виходом з програми.

 • Очищення записів журналу - ця група дозволяє самостійно видалити записи журналу від самого початку до вказаної користувачем дати.

 • Експортувати журнал - збереження всіх записів журналу до текстового файлу.

 • Інформація щодо журналу - відображає дані про кількість записів журналу та дату першої з них. Для оновлення даних треба натиснути кнопку "Оновити інформацію".

Загальні налаштування Сонати Журнал

Каталоги

На цій сторінці зібрані налаштування каталогів для імпорту та експорту документів.

Кожна з груп відноситься до імпорту або одного з видів експорту та містить однакові параметри:

 • Використовувати поточний каталог - визначає, чи буде при операції використовуватися поточний каталог (як було раніше). Якщо ця галка встановлена, інші параметри групи будуть недоступні. У іншому разі Соната під час операції буде використовувати вказану нижче папку.

 • Автоматично імпортувати із / експортувати до вказаного каталогу - якщо цей параметр встановлено, то під час експорту Соната не буде виводити діалог збереження файлів, а одразу збереже їх у вказаній вище папці. Вікно імпорту при встановленій галці буде автоматично заповнюватись підходящими файлами із вказаного вище каталогу.

Налаштування Сонати Каталоги

Резервне копіювання

Ця сторінка містить налаштування для автоматичного створення резервної копії профілю(ів) перед закриттям програми.

 • Автоматично робити резервну копію - визначає, чи буде використовуватись сервіс автоматичного створення резервних копій.

 • Профілі, які будуть збережені - список профілів, які будуть включені до автоматичної резервної копії. Ви можете обрати всі (кнопкою "Обрати всі") або тільки деякі з профілів, що налаштовані у вашій Сонаті. До резервних копій потрапляють тільки обрані вами профілі. Кнопка "Скинути всі" знімає всі галки з профілів.

 • Зберігати копії до - визначає каталог, де будуть зберігатися ваші резервні копії. Не рекомендується використовувати системний каталог. Також, майте на увазі, що файли копій профілів активних підприємств можуть мати значний розмір та при частому копіюванні можуть заповнити обраний диск.

 • Періодичність - визначає, з якою періодичністю буде створюватися резервна копія: "Кожного разу" - перед кожним закриттям програми, "Раз на день" - перед закриттям програми, якщо сьогодні копія ще не створювалася, "Раз на три дні" - перед закриттям програми, якщо протягом останніх трьох днів копія ще не створювалася, і так далі.

 • Додатково включати до резервної копії - визначає додаткові параметри, які будуть зберігатися кожен раз із профілями підприємств: збережені поштові акаунти, налаштування програми та криптобібліотеки.

 • Останнє автоматичне резервування - містить інформацію про дату створення останньої автоматичної резервної копії.

Соната резервне копіювання